Česky | English

Incremental 2 Pulse convertor

I2P konvertor slouží k "rozpoznávání" směru otáčení nekonečných přepínačů (lidově řečeno "rajčáků"), které výrobci většinou vedou pod označením inkrementální enkodéry, a generování pulzů pro odpovídající směr. Použitím mikrokontroléru není potřeba dalších součástek. Tento konvertor byl úspěšně testován s enkodéry firem CTS, Bourns, Piher a Panasonic. Určeno např. pro náhradu tlačítek +/— (nahoru/dolu) nebo pro ladění frekvencí radiostanic, generátorů, apod. Podobným zbůsobem je řešeno ovládání většiny ručních radiostanic (např. Yaesu).

Základní technické parametry

Popis funkce a firmwaru

Veškerou činnost nutnou pro vyhodnocení a následné generování pulzů CW (doprava) nebo CCW (doleva) zabezpečuje firmware mikrokontroléru. Jedná se o levný typ PIC12C508 v pouzdře DIP8 firmy Microchip. Vstupním signálem jsou 2 kanály A, B mechanických inkrementálních enkodérů. Pro určení směru otáčení je nutné, aby byly vzájemně fázově posunuty (viz časový průběh). Doba Tps musí být min. 5 ms (může být eventuálně změněna), která slouží k odstranění zákmitů na kanále, u kterého došlo ke změně logické úrovně. Poté se již čeká na změnu i u druhého kanálu, po které následuje generování pulzu CW nebo CCW. Dobu trvání tohoto pulzu (Tcw, resp. Tccw) je možné nastavit na 25 ms přivedením log. 0 na pin 4 mikrokontroléru, většinou ale vyhoví standardní nastavení doby pulzu 10 ms. Tento vstup stejně jako vstupy kanálu A, B jsou nastaveny do log. 1 pomocí interních pull-up rezistorů. Dále se s výhodou využívá interního RC oscilátoru (kalibrováno výrobcem), jehož přesnost je pro uvedenou aplikaci zcela postačující.

Protože se v podstatě jedná pouze o jedinou součástku, nebyl ani navrhován plošný spoj. Software pro naprogramování mikrokontroléru používám IC-prog, který je k dispozici zdarma, vlastní hardware tvoří pár součástek. V nejhorším případě jsem ochoten mikrokontrolér naprogramovat. Zdrojový kód a hex soubor firmwaru jsou šířeny pro radioamatérské užití zdarma. Komerční výroba je bez předchozího souhlasu autora zakázána.

Literatura

Obrázky

Incremental2Pulse convertor - přiřazení pinů mikrokontroléru

Obr. 1: Přiřazení pinů mikrokontroléru

Incremental2Pulse convertor - časový diagram

Obr. 2: Časový diagram

Soubory ke stažení

Viz. odkaz "Download"

« zpět do kategorie "Elektronika"
« zpět do kategorie "Rádioamatérství"